Editor de Bunuri

ANULAT - Anunt de recrutare - DIRECTOR DIRECȚIE - DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI CONTENCIOS

Proces de selecție și recrutarea ANULAT prin anunțul de anulare publicat pe site la data de 13 noiembrie 2019.

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru completarea echipei noastre de management, lansăm selecția pentru ocuparea postului de:

 

DIRECTOR DIRECȚIE – DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI CONTENCIOS

 

Principale responsabilități ale postului:

 • Coordonează și aprobă/stabileşte sarcinile specifice pentru personalul subordonat din cadrul unităţilor organizatorice aflate în subordine directă;
 • Coordonează/ realizează activitatea de consiliere juridică pentru Directoratul Companiei, prin elaborarea de puncte de vedere, referate sau note cu propuneri de măsuri, acţiuni, soluţii şi/sau recomandări, în domeniul de competenţă;
 • Coordonează/ cooperează cu alte structuri interne, în ceea ce priveşte aspectele în domeniul propriu de activitate şi la elaborarea proiectelor, respectiv iniţiativelor de legi, acte normative, ordine şi Hotărâri / Decizii ale Directoratului Companiei etc.;
 • Răspunde de rezolvarea sarcinilor rezultate din hotărârile AGA sau primite de la Directoratul Companiei/CS, privind obiectul propriu de activitate al DJC;
 • Răspunde de reprezentarea Companiei în faţa instituţiilor publice, instanţelor judecătoreşti şi arbitrale, a altor organe jurisdicţionale, organe ale puterii sau ale administraţiei de stat, organe de urmărire penală, notariate, organe de executare silită, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, protejând drepturile şi interesele acesteia;
 • Răspunde de coordonarea şi derularea procesuală a litigiilor Companiei, precum și de evaluarea riscurilor legale legate de diferende și litigii;
 • Răspunde de evidenţa litigiilor Companiei, asigurând păstrarea şi arhivarea corectă a dosarelor, prin personalul din subordine;
 • Răspunde de formularea unui raport de neavizare, în condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, în care indică neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;
 • Răspunde de asigurarea asistenţei de specialitate pentru respectarea legalităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor Companiei;
 • Răspunde de avizarea, din punct de vedere al legalității, a măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Companiei.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:   

 • Studii superioare (S / ECTS + M) juridice;
 • Studii complementare: cunoştinţe de specialitate dobândite prin diverse cursuri de formare/ perfecţionare profesională în domeniul juridic, reprezintă un avantaj;
 • Experienta: minim 5 ani lucraţi în activităţi juridice la entitati din domeniul energiei;
 • Participarea la elaborarea unor propuneri de acte normative in domeniul energetic reprezintă un avantaj; 
 • Cunoasterea legislației în domeniul muncii și protecției sociale/ în domeniul achizițiilor publice/ drept civil, procedural - civil / drept penal, procedural penal;
 • Cunostinte temeinice ale Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si Statutul profesiei;
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor ce permit documentarea pe Internet, a programelor legislative;
 • Cunoasterea limbii engleze (scris si vorbit) reprezintă un avantaj;
 • Abilitati foarte bune de comunicare interpersonala, reprezentare Companie, mediere și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, rigoare, capacitate de sinteza si analiza;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului.

 

CV - ul va fi insoțit de o scrisoare de intenție în care va fi prezentată viziunea proprie cu privire la organizarea și conducerea unei direcții juridice.  Dosarele ce urmează a fi depuse pentru înscrierea la concurs vor conține obligatoriu scrisoarea de intenție, lipsa acesteia având drept consecință respingerea candidaturii.

Notă: Postul de "director direcție" din cadrul DJC necesită acces la informații clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 noiembrie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet