Editor de Bunuri

ANUNT

Vă informăm că, în conformitate cu art. 4, alin. (1) și (2) din HG nr. 844/09.11.2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, CNTEE Transelectrica SA și SNTGN Transgaz SA au elaborat Planul comun de măsuri privind a privind asigurarea funcționării centralelor electrice care consumă gaze naturale, în condiții de scădere a presiunii gazelor naturale pentru perioada 15.12.2016 - 15.03.2017. Acesta poate fi găsit la rubrica Transparență/Proceduri specifice/Conducere operativă SEN".


Editor de Bunuri

#hide the portlet