Editor de Bunuri

Annunt privind decizia etapei de încadrare a Agenției de Protecție a Mediului Vaslui pentru proiectul ,,Modernizare statie 400(220)/110/20 kV MUNTENI

CNTEE TRANSELECTRICA SA – ST BACAU,  titular al proiectului „Modernizare stație 400(220)/110/20 kV Munteni" propus a fi amplasat în mun. Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 1, județul Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare stație 400(220)/110/20 kV Munteni" propus a fi amplasat în mun. Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 1, județul Vaslui. 
 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni - joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.
 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui"

Editor de Bunuri

#hide the portlet